Example 53-297

Ena en ta le piti ki pa kòne byen parle, pa langlè, French.
Ena
there.are
en
art.indf
ta
lot.of
le
art.indf.pl
piti
child
ki
rel
pa
neg
kòne
know.how
byen
well
parle,
speak
pa
neg
langlè,
English
<French>.
French
There are a lot of children who don't know how to speak well, not English, but French.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Neumann 1985: 271