Example 53-243

Sanm kòm si, dan le jen jan-le, kichòw e kouri pli mal kè janmen.
Sanm
seem
kòm
as
si,
if
dan
among
le
art.def.pl
jen
young
jan-le,
person-art.def.pl
kichòw
something
e
prog
kouri
go
pli
more
mal
bad
than
janmen.
ever
It seems as though among young folks, something is going worse than ever.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Valdman et al. 1998: 417