Example 53-215

Nou te senk sè e sèt frè, e se juch mon ke ka parle sa.
Nou
1pl
te
pst
senk
five
sister
e
and
sèt
seven
frè,
brother
e
and
se
it.is
juch
only
mon
1sg
ke
rel
ka
can
parle
speak
sa.
dem
We were five sisters and seven brothers, and I'm the only one who can speak it.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Klingler 2003: 273