Example 53-2

Mo garson achte en bel lalyans pou so kalin.
Mo
1sg.poss
garson
son
achte
buy.pst
en
art.indf
bel
pretty
lalyans
wedding.ring
pou
for
so
3sg.poss.
kalin.
girlfriend
My son bought a pretty wedding ring for his girlfriend.
Type:
elicited from speaker
Source:
Valdman et al. 1998: 35