Example 51-72

Si zanndoli té bon viann, ou pa té ké ka wè'y ka trennen asou tout bayè.
Si
if
zanndoli
lizard
pst
bon
good
viann,
meat
ou
2sg
pa
neg
pst
fut
ka
prog
wè'y
see.3sg
ka
prog
trennen
hang.about
asou
on
tout
all
bayè.
fences
If lizard were good meat, you would not see him hanging about on all fences.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Bernabé 2003