Example 49-8

Mari di l pran savon ki sou tab vèt ki nan chanm wouj la.
Mari
Marie
di
say
l
3sg
pran
take
savon
soap
ki
comp
sou
on
tab
table
vèt
green
ki
comp
nan
in
chanm
room
wouj
red
la.
def
Marie told him to take the soap which is on the green table which is in the red room.
French: Marie lui a dit de prendre le savon qui est sur la table verte qui se trouve dans la chambre rouge.
Type:
constructed by linguist
Source:
Dejean 1982: 22