Example 49-333

Bondye o! Ala bèl bagay ou fè pou nou o!
Bondye
God
o!
voc
Ala
interj
bèl
beautiful
bagay
thing
ou
2sg
make
pou
for
nou
1pl
o!
voc
Oh God, what beautiful things you have done for us!
French: Oh Dieu, quelles belles choses tu as faites pour nous!
Type:
naturalistic spoken
Source:
DeGraff 2007: 123