Example 49-213

M koupe vyann nan ak yon kouto ki pa file.
M
1sg
koupe
cut
vyann
meat
nan
def
ak
ins
yon
indf
kouto
knife
ki
comp
pa
neg
file.
sharpen
I cut the meat with a knife that was unsharpened.
French: J'ai coupé la viande avec un couteau qui n'était pas aiguisé.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Dejean 1982: 55