Example 49-207

Madigra m pa pè w, se moun ou ye!
Madigra
Mardi.Gras
m
1sg
pa
neg
fear
w,
2sg
se
SE
moun
person
ou
2sg
ye!
pro
Mardi-Gras, I'm not afraid of you, you are a person!
French: Mardi-Gras je n'ai pas peur de toi, tu es une personne!
Type:
naturalistic spoken
Source:
Fattier 2001: 73