Example 47-122

Maria a duna Wanchu un buki.
Maria
Maria
a
pfv
duna
give
Wanchu
Wanchu
un
indf
buki.
book
Maria gave Wanchu a book.
Type:
published source
Source:
Bruyn et al. 1999: 335