Example 44-10

tres kobéta
tres
three
kobéta
pail
three toilets
Type:
naturalistic spoken
Source:
Own data