Example 42-32

ki ora
ki
what
ora
hour
when
Type:
naturalistic spoken
Source:
Baxter 1988: 189