Example 36-53

Olo ma a ka tanga lêlu e thô, a ka livitxi e ra kara ngê ri r'ê.
Olo
hour
ma
rel
a
indf
ka
fut
tanga
count
lêlu
money
e
dem
thô,
only
a
indf
ka
fut
livitxi
share
e
3sg
ra
give
kara
every
ngê
person
ri
of
r'ê.
poss.3sg
When the money will be counted, it will be shared and everybody will be given their share.
French: Quand on aura compté l'argent, on le répartira et on donnera sa part à chacun.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Maurer 1995: 64