Example 36-49

kai m/ kai ô/ kai no/ kai thê/ kai ane
kai
house
m/
my
kai
house
ô/
your.sg
kai
house
no/
our
kai
house
thê/
your.pl
kai
house
ane
their
my house, your house, our house, your house, their house
Type:
elicited from speaker
Source:
Maurer 1995: 44