Example 35-195

fatu se ku men bô môlê fika da bô
fatu
costume
se
dem
ku
rel
men
mother
2sg.poss
môlê
die
fika
leave
da
give
2sg
the costume that your mother left for you when she died
Comment:
Here da indicates the recipient.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Hagemeijer 2000: 101