Example 29-90

Hy hou aan dieselfde foute maak. — Sy hou aan hard werk.
Hy
3sg.m.nom
hou
keeps
aan
on
dieselfde
the.same
foute
mistakes
maak.
make.inf
Sy
3sg.f.nom
hou
carries
aan
on
hard
hard
werk.
work.inf
He keeps making the same mistakes. — She carries on working hard.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Own knowledge