Example 29-87

Hy is jou boek aan die lees.
Hy
3sg.m.nom
is
is
jou
2sg.poss
boek
book
aan
on
die
def.art
lees.
read
He is reading your book.
Type:
naturalistic written
Source:
Own knowledge