Example 29-82

Hy kon dit gesien het.
Hy
3sg.m
kon
could
dit
it
ge-sien
ptcp-seen
het.
pst
He could have seen it.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Own knowledge