Example 29-52

*hierdie die boek, *daardie die huis
*hierdie
prox.dem
die
def.art
boek,
book
*daardie
dist.dem
die
def.art
huis
house
NOT: *this the book, *that the house
Type:
constructed by linguist
Source:
Own knowledge