Example 29-50

Nuwe metodes word altyd langsaam aanvaar.
Nuwe
new
metode-s
method-pl
word
become
altyd
always
langsaam
slowly
aanvaar.
accepted
New methods are always accepted slowly.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Ponelis 1979: 473