Example 29-48

'n Koerant moet objektief wees.
'n
indf.art
Koerant
newspaper
moet
must
objektief
objective
wees.
be.inf
A newspaper has to be objective.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Ponelis 1979: 124