Example 29-31

Daar het iemand geroep.
Daar
there
het
pst
iemand
somebody
ge-roep.
ptcp-called
Somebody called.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Ponelis 1979: 99