Example 29-201

Ek het nie enige iemand gesien nie.
Ek
1sg.nom
het
pst
nie
neg
enige
any
iemand
someone
ge-sien
ptcp-seen
nie.
neg
I haven't seen anyone. / I didn't see anyone.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Own knowledge