Example 29-179

Jan het dit self vir my gesê.
Jan
John
het
pst
dit
3sg.n
self
refl
vir
for
my
1sg.obl
ge-sê.
ptcp-said
John said it to me himself.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Own knowledge