Example 29-144

Hy het dit met 'n mes gesny.
Hy
3sg.m.nom
het
pst
dit
it
met
with
'n
a
mes
knife
ge-sny.
ptcp-cut
He (has) cut it with a knife.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Own knowledge