Example 29-143

Hy het die brood met 'n mes gesny.
Hy
3sg.m.nom
het
pst
die
the
brood
loaf
met
with
'n
a
mes
knife
ge-sny.
ptcp-cut
He cut the loaf with a knife.
Type:
naturalistic written
Source:
Own knowledge