Example 29-114

Hy het die kos vir/aan die kind gegee.
Hy
3sg.m.nom
het
pst
die
def.art
kos
food
vir/aan
to
die
def.art
kind
child
ge-gee.
ptcp-given
He gave the food to the child.
Type:
naturalistic written
Source:
Own knowledge