Example 29-107

Ons het nie vir Piet gesien nie.
Ons
1sg
het
pst
nie
neg
vir
for
Piet
Pete
ge-sien
ptcp-seen
nie.
neg
We didn't see Pete. / We hadn't seen Pete.
Comment:
The vir ('for') marker is optional here, but is particularly common in spoken Afrikaans. When vir is absent, the word order changes: Ons het Piet nie gesien nie, not *Ons het nie Piet gesien nie (cf. Molnárfi 1999).
Type:
naturalistic spoken
Source:
Own knowledge