Example 29-106

Ek praat nie Engels nie.
Ek
1sg
praat
speak
nie
neg
Engels
English
nie.
neg
I don't speak English.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Own knowledge