Example 29-100

Ek het 'n huis besit. — Ek het koekies gebak.
Ek
1sg.nom
het
pst
'n
indf.art
huis
house
besit.
owned
 
Ek
1sg.nom
het
pst
koek-ie-s
cake-dim-pl
ge-bak.
ptcp-bake
I (have) owned a house. — I (have) baked cookies.
Comment:
Both preterite and past interpretatons are available, regardless of the dynamic/stative nature of the verb.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Own knowledge