Example 24-30

Hi tal shi kamen.
Hi
he
tal
say
shi
she
kamen.
come.prog
He said she was coming.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Own fieldwork