Example 24-127

Yu laik mais shert?
Yu
2sg
laik
like
mais
my
shert?
shirt
Do you like my shirt?
Type:
naturalistic spoken
Source:
Own fieldwork