Example 24-120

Shi gwen kam raun aa mountain.
Shi
she
gwen
fut
kam
come
raun
prep
aa
det.def
mountain.
mountain
She'll be coming round the mountain.
Type:
naturalistic written
Source:
Own fieldwork