Example 22-169

Mi laik go kamap olsem heavy diesel fitter.
Mi
1sg
laik
like
go
go
kamap
arrive
olsem
thus
heavy
heavy
diesel
diesel
fitter.
fitter
I would like to be a heavy diesel fitter.
Type:
naturalistic spoken
Source:
nd: SHP M15