Example 2-240

Yu sabi wan boi ben de na skowtu den e kari en Oscar?
Yu
2sg
sabi
know
wan
a
boi
boy
ben
ant
de
cop
na
loc
skowtu
police
den
they
e
cont
kari
call
en
3sg
Oscar?
Oscar
Do you know a guy named Oscar who was a police officer?
Type:
elicited from speaker
Source:
Winford data, Tape 13-a