Example 2-203

Den pikin e go na skoro.
Den
the.pl
pikin
child
e
ipfv
go
go
na
loc
skoro.
school
The children go to school.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Wilner 1992: 29