Example 2-123

Safrisafri mi e sabi den pasi kba.
Safrisafri
slowly
mi
1sg
e
ipfv
sabi
know
den
the.pl
pasi
road
kba.
already
I’m slowly getting to know the roads.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Seuren 1981: 1048