Example 19-91

Eduardo dɔn chɔp.
Eduardo
Eduardo
dɔn
prf
chɔp.
eat
Eduardo has (already) eaten.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Field data