Example 19-171

Dɛ̀n tek wan blak làpá dɛ̀n kɔba yu.
Dɛ̀n
3pl
tek
take
wan
one
blak
black
làpá
cloth
dɛ̀n
3pl
kɔba
cover
yu.
2sg.emph
They took a black cloth [and] they covered you. OR: They covered you with a black cloth.
Type:
elicited from speaker
Source:
Yakpo 2009: 631