Example 18-80

Di hantaman bin folo de monki.
Di
def.art
hantaman
hunter
bin
pst
folo
follow
de
def.art
monki.
monkey
The hunter chased the monkey.
Type:
elicited from speaker
Source:
nd