Example 18-142

man wei bohn i biabia
man
man
we
rel
bon
burn
i
3sg.poss
biabia
beard
a man who burnt his beard
Type:
published source
Source:
Todd 1991: 26