Example 17-206

ston
ston
stone
stone
Type:
naturalistic spoken
Source:
Faraclas 1996: 264