Example 11-166

Wen evritin kuk gud gud yu tek it aaf di faya.
Wen
when
evri-tin
every-thing
kuk
cook
gud
good
gud
good
yu
2sg
tek
take
it
3sg.n
aaf
off
di
art.def
faya.
fire
When everything is thouroughly cooked, you take it off the fire.
Type:
written
Source:
Kukin Buk